eXteaBiz usluge

U ovom segmentu nudimo konsultantske usluge, ali i edukaciju za: Tehnike rješavanja problema Tehnike donošenja ključnih odluka Upravljanje stresom Tehnike postavljanje ciljeva i prioriteta Vještine i tehnike uspješnog pregovaranja u konfliktnim situacijama Mindfulness u poslovnom okruženju

Segmentirano savjetovanje isključivo iz poreza u skladu sa poslovnom politikom firme i djelatnosti kojom se bavi. Radimo od mikro do makro nivoa poreznog savjetovanja i komunikacije sa nadležnim inspekcijskim organima. Rješavamo probleme sa poreznim inspekcijama, komuniciramo sa svim potrebnim nadležnim organima i vraćamo poslovanje u prvobitni stadij.

Nudimo najbolja rješenja digitalizacije poslovanja za male i srednje kompanije, u skladu sa njihovom poslovnom strategijom i misijom. Također nudimo usluge kreiranja softverskih rješenja, uz veliki tim profesionalaca koji mogu zadovoljiti najviše poslovne standarde.

Efikasno upravljanje troškovima, investicijama i cjelokupnim budžetom kompanije. Strukturalna analiza troškova ‘Per capita’ po glavi sa određivanjem i definisanjem svakog mjesta troška posebno. Cash flow analize, preporuke, upravljanje novčanim tokovima, te saradnja i komunikacija sa bankama. Nalaženje tzv. ‘Gapova’ rupa i preporuke za daljnje uspješno vođenje novčanih tokova. Kao i sve druge aktivnosti po želji klijenta.

Kombinacija usluga prema upitu klijenta.

Besplatne kontinuirane edukacije iz domena finansija na mjesečnom nivou u trajanju od 5 h, za klijente koji uzmu vise od 2 paketa poslovnih usluga.

Nema problema, kojeg naš iskusni tim profesionalaca i eksperata nije u stanju riješiti. Stoga, poštedite sebe bespotrebne zabrinutosti i obratite nam se, a mi ćemo Vas rado saslušati i dati niz prijedloga za rješenje problema na svim nivoima kompleksnosti.

Pomoć pri problemima psihološke prirode i prevencija ličnog bankrota je segment izuzetno bitan za Vaš cjelokupan stabilan život, stoga dopustite da Vas izbavimo iz problema. Bit ćemo sretni da Vam pomognemo.

Uvođenje ekonomičnog modula potrošnje u kućni budžet, konstantni monitoring, preporuke, savjeti i praćenje ključnih novčanih transakcija, kako bi se povećala lična troškovna efikasnost.

Niste ni svjesni koliko je bitno dobro upravljati potrošnjom novca, koji nije Vaš tj. novcem koji Vam banka posuđuje uz kamatu. Bitno je psihološki eliminisati umjetnu potrebu za određenim proizvodima i uslugama. Mi Vam možemo pomoći u svim Vašim problemima ovog tipa na sistematizovan način.

Efikasno upravljanje svim dugovanjima i postepeno anuliranje istih, uz pravilno rukovođenje novčanih tokova privatnog lica ili porodice kao cjeline. Izuzetno bitan segment života, koji neurednim vođenjem može doprinjeti Vašoj generalnoj nestabilosti.

Vođenje privatnih novčanih tokova, najbolje preporuke za stabilan kućni budžet, ušteđevinu te ličnu dugoročnu finansijsku stabilnost. Ukoliko nemate mogućnost, niste edukovani ili želite da nezavisni stručnjaci efikasno i profesionalno upravljaju Vašim novčanim transakcijama, javite nam se.  

Pregovori sa bankama u ime i za račun fizičkih i pravnih lica, savjetovanja oko kredita i ostalih transakcija povezanih sa bankarskim sektorom. Bankarski sektor je iznimno složen i kompleksan sistem, a što je stanovništvo manje educirano, bankarima to više odgovara, sa apsketa profitabilnosti. Stojimo Vam na raspolaganju za svu pomoć, da pregovaramo u Vaše ime

Lični finansijski i poslovni savjetnik (dostupnost od 9:00 h do 20:00 h), svaki radni dan osim u dane vikenda.

Pod punom diskrecijom, rad saVama u okviru Vaših ličnih finansija i budžeta. Rješavanje tekućih gorućih problema i drugih važnih životnih pitanja iz domena finansija ili psihološke podrške sa našim poslovnim partnerom savjetovalištem Domino.

GDPR (General Data Protection) savjetovanje o zaštiti obrade ličnih podataka, DPO (Data Protection Office). Sve aktivnosti iz domena GDPR savjetovanja za pravna lica sa sjedištem na području BiH i šire.

Psihološka podrška na upit i za vlastite potrebe / Poslovni partner Psihološko savjetovanje Domino.

Psihološka podrška za sve vrste kriznih dešavanja u Društvu uz podršku našeg strateškog partnera  Domino Savjetovalište.

Profesionalna psihološka podrška: grupna ili 1 na 1 za sve uposlenike i menadžment u Društvu sa našim poslovnim partnerom Domino savjetovalištem.

Vođenje elementarnih i kompleksnih projekata na lokalnom i međunarodnom tržištu.

Kompletan mentoring Start up kompanija na dnevnom nivou, uz svu potrebnu pomoć i ekspertizu naših stručnjaka.

Sve vrste edukacija iz segmenta strateških, izvršnih, finansijskih i IT poslovnih aktivnosti. Među edukacijama izdvajamo: 1. Porezno savjetovanje 2. Efikasno upravljanje troškovima i budžetom kompanije 3. IPA fondovi, Grant fondovi idruga finansiranja iz predmetnog segmenta EU projekata. 4. Cash flow – tokovi novca u kompaniji 5. Upravljanje troškovima, redukcije viška troškova i povećanje prihoda 6.

Kompletna softverska rješenja na upit i po specifikaciji klijenta.

Projektovanje informacionih sistema na upit i po zahtjevu klijenta.

Kompletne usluge IT savjetovanja i pomoć kako uz što manje troškove uvesti što efikasnija tehnološka rješenja. Na raspolaganju Vam stoje, naši IT inžinjeri sa 15 + godina iskustva u velikim korporacijskim sistemima.

Pružamo usluge strateškog savjetovanja za Uprave i vlasnike kapitala u skladu sa iskazanim potrebama, te makro i mikro analizom okruženja.

Savjetovanje za finansijske menadžere na C nivou upravljanja u privrednim društvima u skladu sa iskazanim potrebama.

Upravljanje svim kriznim komunikacijama unutar i van kompanije. Donošenje odluke o bitnim i esencijalnim detaljima koji se komuniciraju, a koji ne u svrhu očuvanja pozitivnog imidža Društva.

Razvoj kriznog i sanacijskog plana prema upitu i vrsti krize u kojoj se nalazi pravno lice. Definisanje svih strateških koraka i eliminacija kriznog ponašanja u Društvu. Odgovori prema direktnom upitu i zahtjevu.

Savjetovanja iz domena svih vrsta poreza u BiH, za sva pravna i fizička lica.