Profesionalna psihološka podrška

Profesionalna psihološka podrška: grupna ili 1 na 1 za sve uposlenike i menadžment u Društvu sa našim poslovnim partnerom Domino savjetovalištem.