Strateško savjetovanje Uprave i vlasnika kapitala

Pružamo usluge strateškog savjetovanja za Uprave i vlasnike kapitala u skladu sa iskazanim potrebama, te makro i mikro analizom okruženja.