GDPR savjetovanje o zaštiti obrade ličnih podataka

GDPR (General Data Protection) savjetovanje o zaštiti obrade ličnih podataka, DPO (Data Protection Office). Sve aktivnosti iz domena GDPR savjetovanja za pravna lica sa sjedištem na području BiH i šire.