Besplatne kontinuirane edukacije iz domena finansija

Besplatne kontinuirane edukacije iz domena finansija na mjesečnom nivou u trajanju od 5 h, za klijente koji uzmu vise od 2 paketa poslovnih usluga.