Lični finansijski i poslovni savjetnik

Lični finansijski i poslovni savjetnik (dostupnost od 9:00 h do 20:00 h), svaki radni dan osim u dane vikenda.