Krizno komuniciranje (interno i eksterno)

Upravljanje svim kriznim komunikacijama unutar i van kompanije.

Donošenje odluke o bitnim i esencijalnim detaljima koji se komuniciraju, a koji ne u svrhu očuvanja pozitivnog imidža Društva.