Sve vrste edukacija

Sve vrste edukacija iz segmenta strateških, izvršnih, finansijskih i IT poslovnih aktivnosti.

Među edukacijama izdvajamo:

1. Porezno savjetovanje
2. Efikasno upravljanje troškovima i budžetom kompanije
3. IPA fondovi, Grant fondovi idruga finansiranja iz predmetnog segmenta EU projekata.
4. Cash flow – tokovi novca u kompaniji
5. Upravljanje troškovima, redukcije viška troškova i povećanje prihoda
6. Reorganizacije u firmi i promjene poslovnog modela
7. Kompletno restruktuiranje kompanije
8. Analize loših djelovanja u firmi i preporuke za konkretne ispravke
9. Finansijski menadžment, napredni i osnovni elementi
10. Investicije
11. Interna revizija Društva
12. Kompletan mentoring za početnike u businessu (obrtnike, student, poljoprivrednike itd)
13. Kompletan mentoring za IT Startupe, sa aspekta finansija i osnivanja firme
14. Pomoć pri poslovanju sa bankarskim institucijama
15. Poslovni i strateški planovi na kratak i dug rok
16. Upravljanje kriznim menadžmentom i krizom u kompaniji
17. Finansije za nefinasijere u malim i srednjim kompanijama
18. Porezni menadžment i efikasna porezna politika
19. Osnovni finansijski izvještaji uz detaljna pojašnjenja
20. Osnove direktnih i indirektnih poreza
21. Osnovne greske i pravila trošenja novčanih sredstava
22. Efikasno upravljanje poslovnim i kučnim budžetom
23. Povečanje efikasnosti i efektivnosti u kompanijama
24. Finansije u koorelaciji sa IT tehnologijama
25. Digitalna transformacija u malim i srednjim kompanijama
26. Specifičnosti poslovanja kompanija koja nisu u PDV sistemu
27. Proces fiskalizacije, osnovni pojmovi
28. Finansijske institucije, banke, mikrokreditne organizacije, osiguranja i dr., način rada i najefikasniji sistem poslovanja sa njima u vlastitom interesu (izbjegavanje standardnih ‘zamki’ i smanjenje troškova)
29. Osnovni principi efikasnog investiranja
‬‬‬‬‬
30. Pravila pregovaranja sa bankama i dizanja kredita
31. Kartično poslovanje (prednosti i nedostatci)
32. Rad sa nadležnim inspekcijskim organima
33. Uspostavljanje poslovnih i životnih vrijednosti kod pojedinaca i timova
34. Tehnike rješavanja problema
35. Tehnike donošenja ključnih odluka
36. Upravljanje stresom
37. Tehnike postavljanje ciljeva i prioriteta
38. Vještine i tehnike uspješnog pregovaranja u konfliktnim situacijama
39. Mindfulness u poslovnom okruženju