Upravljanje tokovima novca i troškovima

Efikasno upravljanje troškovima, investicijama i cjelokupnim budžetom kompanije.

Strukturalna analiza troškova ‘Per capita’ po glavi sa određivanjem i definisanjem svakog mjesta troška posebno.

Cash flow analize, preporuke, upravljanje novčanim tokovima, te saradnja i komunikacija sa bankama.

Nalaženje tzv. ‘Gapova’ rupa i preporuke za daljnje uspješno vođenje novčanih tokova. Kao i sve druge aktivnosti po želji klijenta.