Vođenje kriznog menadžmenta i upravljanje svim vrstama kriza u Društvu

Razvoj kriznog i sanacijskog plana prema upitu i vrsti krize u kojoj se nalazi pravno lice.
Definisanje svih strateških koraka i eliminacija kriznog ponašanja u Društvu.
Odgovori prema direktnom upitu i zahtjevu.