Pregovori sa bankama u ime i za račun fizičkih i pravnih lica

Pregovori sa bankama u ime i za račun fizičkih i pravnih lica, savjetovanja oko kredita i ostalih transakcija povezanih sa bankarskim sektorom.
Bankarski sektor je iznimno složen i kompleksan sistem, a što je stanovništvo manje educirano, bankarima to više odgovara, sa apsketa profitabilnosti.

Stojimo Vam na raspolaganju za svu pomoć, da pregovaramo u Vaše ime i Vaš račun.