Troškovnik i koraci za otvaranje firme

Konsultacije i pomoć oko otvaranja firme su samo neke od naših usluga. Obratite nam se ukoliko želite pomoć i oko ostvarivanja strateških ciljeva na bh.tržištu.

U nastavku pogledajte troškovnik i koji su to koraci potrebni za otvaranje Društva sa ograničenom odgovornosti d.o.o. :

1. Osnovni akt osnivanja Društva Notarski ured po želji 500.00 Mora se obaviti kod Notara, potrebna dokumentacija: ovjeren cips ne stariji od šest mjeseci i ovjerena lična karta. Jednokratni trošak.
2. Polog osnivačkog kapitala na prelazni račun u banci Banka po želji 1,000.00 Preporuka uzeti jednu od sistemskih velikih banaka u FBIH (RBB, UCB ili Intesa), zbog sigurnosti poslovanja i dobro uhodanih procesa. Mana je što su malo sporije od ostalih manjih banaka. Prelazni račun banka sama formira i on je privremenog karaktera. Jednokratni trošak, osim ako se naknadno ne bude radila dokapitalizacija Društva.
3. Popunjavanje registracijskih obrazaca za otvaranje Društva u sudu Općinski sud u Sarajevu predaja 2 primjerka, a popunjava se kući 0.00 Registracijski obrasci se skinu sa interneta na stranici Općinskog suda u Sarajevu
4. Plaćanje sudske takse za otvaranje firme i izdavanje Rješenja Banka ili elektronska uplata ali mora biti ovjerena uplatnice tj. e-virman 70.00 Donijeti u Sud kad jave ili nakon što provjerite da je Rješenje gotovo. Bez uplatnice se inicijalno Rješenje o osnivanju Društva ne može podići. Jednokratni trošak.
5. Zahtjev za objavu u Sl. Novinama osnivanja i registracije Društva Općinski Sud BiH 150.00 Faktura dođe kasno kad se sve radnje pozavršavaju ali se puni u Sudu oglas i predaje zajedno sa rješenjem o osnivanju Društva. Jednokratni trošak
6. Kopirati i ovjeriti dobijeno Rješenje o osnivanju Društva u pet ili šest primjeraka minimalno. Kopirnica 25.00 Sva Rješenja moraju biti ovjerena u opštini. To se po potrebi radi kontinuirano. Rješenje se preuzima direktno na šalteru suda u pridzemlju u odjelu za pravna lica i registraciju.
7. Izrada logotipa firme koji će biti prepoznatljiv uz naziv firme i koji će biti na pečatu Firma ili fizička osoba koja se bavi grafičkim dizajnom 200.00 Prosječna cijena, po dogovoru može biti veća ili manja
8. Izrada pečata Društva Pečatoreznica, bolje kopirnice i sl. 30.00 Obavezno, bez pečata se ne može nastaviti sa daljnim procesom otvaranja Društva.
9. Podnijeti zahtjev za ID broj Društva Porezna uprava Centar, Titova kod Vječne vatre – pridzemlje šalter sala 5.00 Porezna Uprava Centar (Titova). Taksa za Zahtjev, mora se priložiti Rješenje o osnivanju firme ovjereno i ugovor o iznajmljivanju poslovnog prostora. Jednokratni trošak.
10. Podnijeti zahtjev za statistički broj i osnovnu šifru djelatnosti Društva. Porezna uprava kod Vjećne vatre – pridzemlje lijevo hodnik 0.00 Porezna Uprava Centar (Titova). Rješenje o osnivanju firme i ID broj Društva su obavezni. Zahtjev se puni na licu mjesta i bude gotovo sve za dva dana.
11. Otvaranje transakcijskog računa u domaćoj i deviznoj valuti Uprava izabrane banke u odjelu za pravna lica 15.00 Morate izabrati poslovni paket koji ćete koristiti, a prosječne cijene su oko 15 KM mjesečno. Mora se priložiti osnivački akt od notara, Rješenje o osnivanju firme, ID broj i statistički dokument o vrsti djelatnosti, lična i CIPS vlasnika ili direktora Društva.
12. Kupovina fiskalnog uređaja TRING ili CONFIG 700.00 Brendovi Tring i Config su najdominantniji na tržištu i najsigurniji. Postoje i drugi brendovi koji se po želji mogu uzeti. Obavezno – jednokratni trošak
13. Softver za fiskalni uređaj Kancelarija na poslovnom računaru 100.00 Obavezno
14. Održavanje fiskalnog uređaja Kancelarija Društva 100.00 Redovno mjesečno održavanje, prikazana je prosječna cijena, može po dogovoru biti i manja ili veća u zavisnosti od paketa koji se uzme i šta sve podrazumjeva.
15. Knjižara Kancelarija Društva 100.00 Osnovni ancelarijski materijal (registrator, papir, olovke, fascikle, KDI i sl.) *KDI je knjiga dnevnih izvještaja za fiskalnu kasu, gdje se uredno vodi evidencija o izdatim računima fisklane kase, redosljedom po broju, iznosu itd.
16. Zahtjev za porez i taksu Porezna Uprava u Dalmatinskoj br. 1. 150.00 Taksa na istaknutu firmu po vrsti djelatnosti se plaća jednokratno jednom godišnje.
17. Sklapanje Ugovora sa računovodstvenom kućom Izabrani računovodstveni ured 300.00 Računovođa – obavezno
18. Razno Sarajevo 200.00 Razni troškovi, vanredni, parkinzi, Uvjerenja o nekažnjavanju koja trebaju za Sudsko Rješenje i sl.
19. Izrada ploča sa naznakom firme i vizuelni identitet firme, radno vrijeme i sl. Adresa sjedišta Društva 350.00 Table i spoljne oznake za firmu na adresi sjedišta i vizit karte. Jednokratni trošak, ako si u Hubu nemaš ga
20. Režijski troškovi inicirani u toku poslovanja Adresa Društva 200.00 Mjesečni prosječni režijski troškovi, zavisno od vrste iznajmljivanja i veličine poslovnog prostora.
21. Poduzimanje svih radnji po više navedenim tačkama od strane angažovanog advokata, firme, konsultanta i sl. Kanton Sarajevo 500.00 Jednokratni trošak od 500 KM minimalno do 1.500 KM koliko naplaćuju advokatski uredi ali ne za kompletnu proceduru.
22. Pisanje prilagođenih statusnih dokumenata za Društvo po vrsti djelatnosti i u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom Društvo 200.00 Jednokratni trošak izrade svih statusnih dokumenata i prilagođenih  Pravilnika koji su obavezni.
23. Obavijest Kantonalnoj inspekciji o početku rada Društva Sarajevo Dalmatinska br. 1. 0.00 Dopis i obavijest o početku rada Društva uz ID broj i statističko Rješenje, ne treba Rješenje o osnivanju firme. Obavezno dobiti potvrdu na drugom primjerku da su isto zaprimili.
24. Ostali troškovi po slobodnoj volji osnivača i vlasnika kapitala, plate, osnovna sredstva i sl.
Ukupni troškovi osnivanja d.o.o. jednokratni i permanentni: 4,895.00 KM


35.893 komentara